Platforma zakupowa
dla Twojej Firmy

Zarządzaj zamówieniami, dostawcami
umowami ramowymi

Analizy
Raporty
Statystyki

Zarządzanie zamówieniami

Obecny standard obsługi handlowej wymaga zunifikowanego narzędzia pozwalającego na szybką i profesjonalną realizację procesu sprzedaży. Prezentujemy rozwiązanie łączące etap zakupu produktów, realizacji zamówień oraz analiz finansowych.

Rozliczenia Dostawców

Platforma ClickTrade.pl udostępnia powiązanym podmiotom panele handlowe oraz obsługuje wewnętrzne zapotrzebowania materiałowe składane przez użytkowników. Utworzone zamówienia oczekują na weryfikację oraz akceptację osób decyzyjnych.

Analizy i raportowanie

Scalenie przebiegu procesu zakupowego w jednym przejrzystym systemie obsługi umożliwia bieżącą analizę zamówień, zapotrzebowania materiałowego, kosztów działowych oraz pozwala na automatyczne rozliczanie powiązanych dostawców.