• ClickTrade
  Platforma zamówieniowa dla Twojej firmy
  zapraszamy
 • Analizuj i kontroluj procesy zakupowe Twojej firmy

Przedstawiamy nowoczesne narzędzie zarządzające procesem zakupowym Poznaj możliwości systemu i przekonaj się jakie to proste

Kontroluj zamówienia dostawców koszty dzięki platformie ClickTrade

Aplikacja dostępna z dowolnej lokalizacji poprzez interfejs WWW

Zarządzanie zamówieniami

Obecny standard obsługi handlowej wymaga zunifikowanego narzędzia pozwalającego na szybką i profesjonalną realizację procesu zakupowego. Prezentujemy rozwiązanie łączące etap zakupu produktów, realizacji zamówień oraz analiz finansowych.

Rozliczenia dostawców

Platforma ClickTrade udostępnia dostawcom dedykowane panele handlowe oraz obsługuje wewnętrzne zapotrzebowania materiałowe składane przez użytkowników. Utworzone zamówienia oczekują na weryfikację oraz akceptację osób decyzyjnych.

Analizy i raportowanie

Scalenie przebiegu procesu zakupowego w jednym przejrzystym systemie obsługi umożliwia bieżącą analizę zamówień oraz pozwala na rozliczanie powiązanych dostawców oraz jednostek organizacyjnych.

Zarządzaj procesem zakupowym Twojej firmy

Przekonaj się jakie to proste, wystarczą 4 kroki...

Zamówienie
Akceptacja
Dostawa
Analiza

Opis funkcjonalny

Platforma ClickTrade pozwala na zaprojektowanie dowolnej ścieżki decyzyjnej składanych zamówień.

Każdy etap procesu zakupowego (zmiana statusu zamówienia) generuje powiadomienie e-mail wysyłane do wskazanych odbiorców.

Dostawa zamówionych produktów zostaje potwierdzona w systemie.

#1 Zamówienie

Użytkownik składa zamówienie na produkty dostępne w katalogu wg oferty zarejestrowanych dostawców.

#2 Akceptacja

Dedykowane osoby decyzyjne powiązane z utworzonymi grupami użytkowników akceptują lub odrzucają zamówienie.

#3 Dostawa

Zamówienie zostaje przekazane do powiązanego dostawcy. Rozpoczyna się proces kompletacji składników oraz wysyłka wg wskazanej lokalizacji dostawy.

#4 Analiza

Przegląd złożonych zamówień wg grup produktów, użytkowników, oraz dostawców za wskazany okres rozliczeniowy.

Plany dostępowe

wybierz abonament dostosowany do Twoich wymagań

Mini89 PLN

 • 1 miesiąc
 • 20 użytkowników
 • 1 dostawca

Standard240 PLN - 10%

 • 3 miesiące
 • 50 użytkowników
 • 2 dostawców

Professional427 PLN - 20%

 • 6 miesięcy
 • 100 użytkowników
 • 5 dostawców

Pomoc techniczna

Każdy z przedstawionych planów dostępowych zawiera wsparcie serwisowe działu technicznego.

Transfer kosztów

Przenieś koszty dostępu do portalu na Twoich dostawców. Każdy z nich otrzyma dedykowane konto dostępowe.

Płatności

Podane ceny planów dostępowych są kwotami netto.